RICAPIL RAPID

RICAPIL RAPID

درباره ریکاپیل رپید

تاریخچه درمان ریزش موی ریکاپیل رپید به سال ۲۰۰۴ برمی‌گردد سالی که در آن این فرمول جهت تبلیغ رشد مجدد موی طبیعی ارائه و آزمایش شده است. 9 عنصر تشکیل دهنده طبیعی انتخاب شده برای این فرمولاسیون نتایج قابل مشاهده ای را درست بعد از اولین استفاده به شما نشان می دهند.
بعد از شش سال از مطالعات و تحقیقات، در مارس ۲۰۱۰، ریکاپیل رپید سیستم استفاده نوآورانه ای را در ویبروشیوما (VIBROSCHIUMA) ارائه کرد، فناوری که اجازه استفاده عملی، سریع، راحت و اثربخشتر استفاده از این محصول را به ما میدهد.
از آن زمان به بعد، ریکاپیل رپید در بهترین داروخانه ها موجود بوده و به هزاران ایتالیایی جهت داشتن موی ضخیم تر، سالم تر و زیباتر کمک کرده است.