GRIMAS

GRIMAS

درباره گریماس

گریماس یک شرکت کوچک هلندی است که محصولات آرایشی برای افراد حرفه ای و بازار سرگرمی نظیر مدارس ابتدایی ارائه کرده و تولید می کند.
چون افراد حرفه ای از این محصولات زیاد استفاده می کنند و ممکن است بچه ها به خاطر حجم بدن خود نسبت به بزرگسالان به مواد بیشتر حساس باشند این امر نیاز مندی های بیشتری بر ترکیب محصولات تحمیل می‌کند.
مقررات سختگیرانه ای برای محصولات آرایشی تولید شده در اروپا وجود دارد. دانمارک یک گام فراتر رفته و نیازمندی های ایمنی بیشتر برای بچه ها اعمال کرده است. گواهینامه های طبقه بندی A برای سایر محصولات گریماس که بچه ها از آن استفاده می کنند برای دانمارک مورد استفاده قرار گرفته و در این کشور به دست آمده است.

هر محصول گریماس و در حقیقت هر رنگ مختلف محصول برچسب خاص خود را دارد که مواد تشکیل دهنده را بیان می‌کند. این امر به ویژه برای مواد حساسیت زا حائز اهمیت است.
حساسیت همان واکنش اضافی بدن به مواد خاص است. برای مثال افراد می توانند به مواد مغذی ( لاکتوز)، مواد موجود در هوا ( پولن) یا مواد تشکیل دهنده آرایشی بهداشتی (عطر) حساس باشند. این به این معنی نیست که این ترکیبات در کل، مضر هستند. در نتیجه، واکنش حساسیت‌زا پاسخ فردی محسوب می شود.
جهت حصول اطمینان از این مطلب که این محصولات مطمئن (ایمن) هستند، گریماس از شکلهای خالص همه مواد خام استفاده می کند. شما می توانید فهرست مواد تشکیل دهنده را تحت سرتیترهای رنگها، اندازه ها و عناصر تشکیل دهنده در “اطلاعات محصول” بیابید ( برای هر محصول و حتی برای هر دسته).
گریماس یک رویکرد سنتی دارد ولی با این وجود تولید با فناوری با کیفیت عالی و تحت شرایط بهداشتی سختگیرانه‌ای صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که این محصولات از نظر باکتری شناسی ایمن هستند.
برای مثال ترکیب آرایشی آب اطمینان می‌دهد که هیچ میکروارگانیسم یا موجودات زنده ریزی نمی‌تواند در آن رشد کند. از هر دسته یک نمونه برداشته شده و برای چک کردن به آزمایشگاه ارسال می شود.

ما بر روی محصولاتی که با آب استفاده میشوند آزمون های چالشی انجام می دهیم به طوری که بتوانیم ایمنی آنها در بلند مدت را نیز تضمین کنیم. این امر افزودن باکتریهای بیماری زا و مخمرها را در بر می گیرد تا ببینیم که آیا ترکیب این محصول آنها را میکشد یا خیر. محصول تنها زمانی که این آزمون را گذرانده باشد روانه بازار میشود. گریماس برای کشورهای زیادی محصولات خود را تولید می کند: بصورت سنتی، حرفه ای و مطمئن.